Tarih : 21.07.2024 16:38:54

İşletme sürecinin her aşamasının bütünüyle kontrolünü amaçlayan kalite sisteminin kurulması ile en üst düzeyde müşteri istekleri sağlanacak. Kalite, verimlilik ve esneklikte en üst düzeye ulaşılacak ve maliyetler düşürülecektir. Bu hedeflerden yola çıkılarak kalite politikamızın ana hatları; En üst düzeyde müşteri isteklerinin sağlanması, ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve maliyet azaltımı çalışmalarının tüm personelimizin katılımı ile yürütülmesi. Kalite iyileştirme çalışmalarının sistematik ve planlı bir şekilde herkesin katılımı ile iç ve dış müşterilerimizin gerekliliklerinin karşılanmasına öncelik verilerek sürdürülmesi. 
Tüm çalışmalarımıza sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi, Yaptığımız her işin ilk seferinde ve sürekli olarak doğru yapılması ve kalite iyileştirme çalışmalarında sürekliliğin sağlanmasıdır. Özetlemek gerekirse kalite politikamız; Müşteri isteklerini en üst düzeyde karşılayan bir üretimi, toplam kalite anlayışı ile gerçekleştirmektir.